Μηχανική Τροφίμων
6/20/2018
Skip Navigation Links : Μηχανική Τροφίμων : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Στην ενότητα αυτή δίδονται οι σημειώσεις του μαθήματος, των εργαστηριακών ασκήσεων και των σεμιναρίων

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Σημειώσεις Μαθήματος Σημειώσεις του μαθήματος ανά θεματική ενότητα
Σημειώσεις Εργαστηρίου Περιγραφή των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου και οδηγίες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή των αναφορών