Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων
5/28/2018

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων

Σύντομος τίτλος3.4.35.8
Ακαδημαϊκό Έτος2005
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΤομέαςΤομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών
ΡοήΡοή Υ ( Υπολογιστικά Συστήματα )
Εξάμηνο8
ΔιδάσκοντεςΓεώργιος Παπακωνσταντίνου , Παναγιώτης Τσανάκας
Περιγραφή ΜαθήματοςΣτόχος του μαθήματος είναι η πρακτική εμπέδωση των μαθημάτων "Aρχιτεκτονική υπολογιστών" και "Λειτουργικά συστήματα". Το μάθημα περιέχει εργαστηριακές ασκήσεις στα εξής θέματα: κατανεμημένος προγραμματισμός στο UNIX, επέκταση λειτουργικού συστήματος EMPIX, λειτουργικά συστήματα ειδικών απαιτήσεων για μικροϋπολογιστές.

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων  (υποσελίδες)