Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές
1/18/2019

Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές

Σύντομος τίτλος3.3.52.8
Ακαδημαϊκό Έτος2006
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΤομέαςΣημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής
Είδος ΜαθήματοςΡΟΗ Σ: ΣΗΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 3-0
ΔιδάσκοντεςΓ. Π. Παπαβασιλόπουλος
Περιγραφή ΜαθήματοςΜη γραμμικά συστήματα. Παραδείγματα μη γραμμικών φαινομένων: πολλαπλά σημεία ισορροπίας, οριακοί κύκλοι, διχαλώσεις. Εκθέτες Lyapunov. Θεωρήματα: Index, Poincare, Poincare-Bendixson, Liouville. Recurrence. Describing functions. Ευσταθεια. Θεωρήματα Lyapunov, La Salle, Chetaev. Popov και Circle κριτηρια. Kalman-Yakubovich λήμμα, Passivity. Γραμμικοποίηση με ανάδραση. Lie brackets. Θεώρημα Frobenius. Προσαρμοστικός έλεγχος: Μοντέλα Αναφοράς και Αυτοσυντονισμού. Σχεδίαση και μελέτη μη γραμμικών ελεγκτών: Stabilization via Linearization, Integral Control, Backstepping, Lyapunov Redesign, Gain Scheduling. Εισαγωγή στη Θεωρία του Χαους.

Introduction to Nonlinear Systems. Multiple equilibria, limit cycles, bifurcations, chaos. Examples from physics and engineering. Lyapunov exponents. Index theorem. Poincare, Poincare Bendixson, Liouville Theorems. Recurrence. Describing functions. Stability. Theorems of Lyapunov, La Salle, Chetaev. Popov and Circle criteria. Kalman Yakubovich Lemma, Passivity. Feedback Linearization. Lie brackets. Frobenius Theorem. Adaptive Control: Model Reference, Self Tuning. Several Techniques for Nonlinear Control Design: Stabilization via Linearization, Integral Control, Backstepping, Lyapunov Redesign, Gain Scheduling. Introduction to Chaos.

Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές  (υποσελίδες)