Αποτυπώσεις Μνημείων
6/23/2018

Διαλέξεις

Εισαγωγή - Περιεχόμενο μαθήματος - Μνημεία - Πολιτιστική Κληρονομιά - Παραδείγματα 10/10/2012 12:00:00 AM Έγινε
Εισαγωγή - Περιεχόμενο μαθήματος - Μνημεία - Πολιτιστική Κληρονομιά - Παραδείγματα 10/15/2012 12:00:00 AM Έγινε Αναπλήρωση απωλεσθέντος μαθήματος (10.10.2012)
Υποστήριξη ανασκαφών 10/17/2012 12:00:00 AM Έγινε
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1/2 10/17/2012 12:00:00 AM Έγινε
Χωρικά συστήματα Πληροφοριών για μνημεία 10/17/2012 12:00:00 AM Έγινε
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2/2 10/31/2012 12:00:00 AM Έγινε
Προδιαγραφές Γεωμετερικής Τεκμηρίωσης - Οργάνωση Εργασιών 10/31/2012 12:00:00 AM Έγινε
Φωτογραμμετρικές μετρήσεις - Προγραμματισμός λήψεων 11/12/2012 12:00:00 AM Έγινε
Συλλογή τρισδιάσατης πληροφορίας - Επίγειοι σαρωτές laser 11/21/2012 12:00:00 AM Έγινε
Αναπτύγματα - 3D μοντέλα 11/21/2012 12:00:00 AM Έγινε
Ανάγνωση Μνημείου 11/28/2012 12:00:00 AM Έγινε
Σύγχρονος Γεωδαιτικός εξοπλισμός - Γεωδαιτικά δίκτυα 12/12/2012 12:00:00 AM Έγινε
Γεωδαιτικές μέθοδοι τεκμηρίωσης μνημείων 12/12/2012 12:00:00 AM Έγινε
Έλεγχος μικρομετακινήσεων και παραμορφώσεων σε μνημεία 12/12/2012 12:00:00 AM Έγινε