Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ
6/20/2018

Ασκήσεις - Εργασίες

Στην ενότητα αυτή μπορείται να βρείτε τις ασκήσεις του μαθήματος.
Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές και η παράδοση τους γίνεται μια εβδομάδα μετά την έκδοση τους

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

Προαιρετική Άσκηση

Η άσκηση αυτή είναι προαιρετική και στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών με το υπολογιστικό πακέτο του Matlab

Αρχείο: Fish_12.pdf
Μέγεθος: 189.45 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 10, 2012
1η Σειρά Ασκήσεων

ΑΗΣ: Ρύθμιση πιέσεως και φορτίου
Εκφώνηση άσκησης

Αρχείο: Askhsh1_2012.pdf
Μέγεθος: 127.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 31, 2012
1η Σειρά Ασκήσεων

ΑΗΣ: Ρύθμιση πιέσεως και φορτίου
Δεδομένα

Αρχείο: Student_data1_2012-1.pdf
Μέγεθος: 158.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 04, 2012
2η Σειρά Ασκήσεων

ΥΗΣ: Μη γραμμικό μοντέλο και ρυθμιστές στροφών
Εκφώνηση άσκησης

Αρχείο: Hydro_Thema_12-1.pdf
Μέγεθος: 178.47 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 21, 2012
2η Σειρά Ασκήσεων

ΥΗΣ: Μη γραμμικό μοντέλο και ρυθμιστές στροφών
Δεδομένα

Αρχείο: Student_data2_2012-1.pdf
Μέγεθος: 41.55 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 26, 2012
3η Σειρά Ασκήσεων

Θέμα ρύθμισης Φορτίου - Συχνότητας

Αρχείο: Askhsh_LFC_12.pdf
Μέγεθος: 115.60 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 05, 2012
4η Σειρά Ασκήσεων

Ηλεκτρομηχανικές Ταλαντώσεις

Αρχείο: HMT1_12.pdf
Μέγεθος: 128.56 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 12, 2012
5η Σειρά Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση στις Ηλεκτρομηχανικές Ταλαντώσεις

Αρχείο: em_oscillations12.pdf
Μέγεθος: 134.68 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 12, 2012
6η Σειρά Ασκήσεων

Ευστάθεια Μονίμου Καταστάσεως

Αρχείο: HMT2_2012.pdf
Μέγεθος: 129.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 12, 2012
7η Σειρά Ασκήσεων

Μεταβατική Ευστάθεια

Αρχείο: transient_stability_2012-13.pdf
Μέγεθος: 203.09 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, January 20, 2013
8η Σειρά Ασκήσεων
[ Μεταβατική Ευστάθεια και Μοντέλο Σύγχρονης Μηχανής ]
Αρχείο: transient_stability_matlab-2.pdf
Μέγεθος: 21.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, January 28, 2013