Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ
6/20/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό

1. Βιβλίο Κ. Βουρνά, Β. Κ. Παπαδιά, Κ. Ντελκή "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Έλεγχος και Ευστάθεια Συστήματος", εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2011
2. Β. Παπαδιά, "Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΙΙ", Εκδ. ΕΜΠ
3. Σημειώσεις μαθήματος Κ. Βουρνάς "Ευστάθεια Μονίμου Καταστάσεως", Αθήνα 2004

Βιβλιογραφία

1. P. Kundur, “Power System Stability and Control”, EPRI McGrow-Hill, 1993
2. J. Machowski, J. Bialek, J. Bumby, “Power System Dynamics and Stability”, J. Wiley &Sons 1997
3. P. Sauer, M. Pai, “Power System Dynamics and Stability” Prentice Hall, 1998