Ευστάθεια Διατοιχισμού Πλοίου και Υπόβαθρο Κανονισμών
10/23/2018

Ευστάθεια Διατοιχισμού Πλοίου και Υπόβαθρο Κανονισμών

Κωδικός Μαθήματος8.1.41.9
Ακαδημαϊκό Έτος2010-2011
ΊδρυμαΕΜΠ
ΣχολήΝαυπηγών Μηχανικών
ΤομέαςΜελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Εξάμηνο9ο
ΔιδάσκοντεςΚ. Σπύρου, Καθηγητής
E-mail επικοινωνίαςk.spyrou@central.ntua.gr, nthemelis@naval.ntua.gr

Ευστάθεια Διατοιχισμού Πλοίου και Υπόβαθρο Κανονισμών  (υποσελίδες)