Ευστάθεια Διατοιχισμού Πλοίου και Υπόβαθρο Κανονισμών
12/17/2018

Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Σπύρου (Καθηγητής)
email: spyrou@deslab.ntua.gr
τηλ: 2107721418

Δρ. Νικόλαος Θεμελής
email: nthemelis@naval.ntua.gr
τηλ: 2107722408

Εμμανουήλ Αγγέλου Υ.Δ.
email: angeloum@mail.ntua.gr
τηλ: 2107722408