Γεωδαισία Ι - Εισαγωγή στην Γεωδαισία
8/3/2021

Γεωδαισία Ι - Εισαγωγή στην Γεωδαισία

Ακαδημαϊκό Έτος2008 - 09
ΊδρυμαΕΜΠ
ΣχολήΑγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΤομέαςΤοπογραφίας
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό
ΕξάμηνοΠρώτο
ΔιδάσκοντεςΘεωρία: Ε. Παπαζήση (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. , συντονίστρια μαθήματος), Γ. Γεωργόπουλος (Λέκτορας Ε.Μ.Π.), Μ. Δουφεξοπούλου (Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.), Π. Μήλας (Λέκτορας Ε.Μ.Π.) Ασκήσεις: Ε. Παπαζήση (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.) , Γ. Γεωργόπουλος (Λέκτορας Ε.Μ.Π.), Μ. Δουφεξοπούλου (Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.), Π. Μήλας (Λέκτορας Ε.Μ.Π.), Ε. Τελειώνη (Λέκτορας Ε.Μ.Π.), Α. Τσόύτσουρα (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Β. Ζαχαρής (ΙΔ.Α.Χ. , Υ.Δ.)
Περιγραφή ΜαθήματοςΣκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή /-ρια στις μεθόδους, μετρήσεις και υπολογισμούς που χρησιμοποιεί η Γεωδαισία για να προσδιορίσει τις θέσεις σημείων πάνω στη φυσική γήϊνη επιφάνεια (φ.γ.ε), η οποία είναι ο χώρος και το αντικείμενο μέτρησης, αποτύπωσης και μελέτης της Γεωδαισίας.

Τα επί μέρους θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν είναι:

· Εισαγωγή –Ιστορικά – Δομή και Βασικές κινήσεις της Γης

· Σχήμα και μέγεθος της γης - Επιφάνειες αναφοράς (Γεωειδές, Ελλειψοειδές Αναφοράς, Σφαίρα, Οριζόντιο Επίπεδο)

· Γεωδαιτικές μετρήσεις όργανα και μέθοδοι αποτύπωσης. – Μονάδες μέτρησης

· Αβεβαιότητα των μετρήσεων - Εκτίμηση της καλύτερης τιμής και της ακρίβειας της

· Προσδιορισμός θέσης σημείου στο επίπεδο – Θεμελιώδη Γεωδαιτικά Προβλήματα - Αλλαγή συστημάτων συντεταγμένων – Βασικοί υπολογισμοί στις δύο διαστάσεις

· Προσδιορισμός σημείου και υπολογισμοί στην επιφάνεια της σφαίρας

· Συστήματα Αναφοράς που χρησιμοποιεί η Γεωδαισία - Προσδιορισμός θέσης στο χώρο - Γεωδαιτικές συντεταγμένες – Επίπεδες ορθογώνιες συντεταγμένες –

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό με 4 ώρες (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα. Οι Ασκήσεις θα γίνονται στην αίθουσα και θα παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος. Η συμμετοχή των ασκήσεων που παραδίνονται στην αίθουσα μαζί με τον βαθμό ασκήσεων από το διαγώνισμα θα αποτελεί το 40% της τελικής βαθμολογίας.
Λοιπά ΣτοιχείαΎλη μαθήματος: Εισαγωγή - Ιστορικά _ Ορισμός. Γη - Δομή και βασικές κινήσεις. Σχήμα και μέγεθος της γης. Επιφάνειες αναφοράς, Γεωειδές, ελλειψοειδές εκ περιστροφής - σφαίρα - επίπεδο. Βασικοί ορισμοί - μονάδες. Μετρήσεις (μηκών , γωνιών, υψομετρικών διαφορών). Μέθοδοι αποτύπωσης. Μέση τιμή - μεταβλητότητα μετρημένων μεγεθών. Συστήματα συντεταγμένων - συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Γεωδαιτικοί υπολογισμοί στο επίπεδο - βασικά προβλήματα - εμβαδά - μετασχηματισμοί - συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο. Γεωμετρία της σφαίρας. Υπολογισμοί στην επιφάνεια της γης.

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Γεωδαισία Ι - Εισαγωγή στην Γεωδαισία  (υποσελίδες)