Γεωδαισία Ι - Εισαγωγή στην Γεωδαισία
9/28/2022

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εισαγωγή στην Γεωδαισία
Αρχείο: Eisagvgi sthn Gevdaisia.pdf
Μέγεθος: 4.61 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 11, 2008
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
[ Γεώργιος Γεωργόπουλος ]

Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2007

[Δημήτριος Τσούλης]
Εισαγωγή στην Τοπογραφία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2005

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, December 01, 2008