Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας
5/24/2018

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, December 02, 2010
12/2/2010 Ενημέρωση για το μάθημα

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 η πρώτη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος Φεβρουαρίου (θα βγει ανακοίνωση σχετικά), αμέσως μετά την εξεταστική. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι η επιλογή των 4 φοιτητών για την Ισπανία και όσων ταξιδέψουν για την Ρόδο θα πρέπει να γίνει έγκαιρα.