Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας
5/24/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μέρος της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής ΑΤΜ. Έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα το επιλέξουν να εξοικειωθούν με το πρακτικό μέρος των φωτογραμμετρικών διαδικασιών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου φωτογραμμετρικού έργου είτε με τον προγραμματισμό συγκεκριμένων φωτογραμμετρικών διαδικασιών σε κάποια γώσσα προγραμματισμού

Ενημερωτικό σημείωμα για το μάθημα
[ ΑΓ ]
Αρχείο: Enhmervtiko shmeivma.pdf
Μέγεθος: 103.76 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, December 02, 2010