Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας
5/24/2018
Skip Navigation Links : Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας : Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

Οριστικοποίηση θεμάτων
[ ΑΓ ]

Κάθε χρόνο όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα πρέπει αφενός να παραστούν στην ετήσια ενημέρωση που γίνεται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και αφετέρου να έρθουν σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες ώστε να οριστικοποιήσουν το θέμα τους.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 01, 2010
Θερινές Ασκήσεις στο εξωτερικό
[ ΑΓ ]

Ειδικά για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11 υπάρχει η δυνατότητα για 4 φοιτητές/τριες να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική συνεργασία του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της ΣΑΤΜ με το αντίστοιχο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου της χώρας των Βάσκων στην Βιτόρια. Το αντικείμενο του μαθήματος σε αυτήν την περίπτωση είνα η εφαρμογή φωτογραμμετρικών και άλλων τεχνικών για την αποτύπωση ενός παλιού ερειπωμένου μοναστηριού στην περιοχή Rioja της Ισπανίας. Η πρακτικής αυτή εφαρμογή πραγματοποιείται με πολυεθνικές ομάδες φοιτητών, όπου συμμετέχουν εκτός από τους Έλληνες Ισπανοί, Γερμανοί, Λιθουανοί, Ιταλοί και ίσως Αμερικανοί

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 01, 2010
Μεγάλες Ασκήσεις στην Ρόδο
[ ΑΓ ]

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας έχει πολυετή συνεργασία με το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και έτσι προσφέρεται η δυνατότητα στους φοιτητές που το επιθυμούν να στηρίξουν τοπογραφικά τις ανασκαφές που διξάγει το Τμήμα αυτό στην Κυμισάλα της Ρόδου. Με αυτόν τον τρόπο αφενός οι εργασίες αποκτούν κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικό χαρακτήρα, αφετέρου δε οι ασκήσεις διεξάγονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 01, 2010