Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
6/23/2018
Skip Navigation Links : Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου : Εκπαιδευτικό Υλικό - Βιβλιογραφία : Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Χρήσιμα Διαγράμματα Τεχνικών Στοιχείων Εμπορικών Πλοίων

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Χρήσιμα Διαγράμματα Τεχνικών Στοιχείων Εμπορικών Πλοίων

http://www.naval.ntua.gr/sdl >>>>Courses>>>Ship Design and Outfitting I (Prelimninary Design)>>>Regression Analysis of Main Characteristics of Cargo Ships

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Χρήσιμα Διαγράμματα Τεχνικών Στοιχείων Εμπορικών Πλοίων