Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
7/17/2018

Σύνδεσμοι

1) www.naval.ntua.gr
(2) www.naval.ntua.gr/sdl
(3) www.mek.dtu.dk
(4) www.imo.org
(5) www.man.com
(6) www.sname.org
(7) www.navalengineers.org
(8) www.iacs.org.uk
[9] www.gl-group.org
[10] www.eagle.org
[11] www.dnv.com
[12] www.lr.org
[13] www.imdc.cc

Σύνδεσμοι