Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
7/17/2018
Skip Navigation Links : Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: PARORAMATA_PARAG_2013.pdf
Μέγεθος: 85.97 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013
Μονάδες μέτρησης έργου & θερμότητας, ισχύος, πίεσης
Αρχείο: Units.pdf
Μέγεθος: 33.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013
1η Ενοτητα
[ Κ. Ντελκής ]

Κλειστά και Ανοικτά Θερμοδυναμικά Συστήματα - Διαγράμματα

Αρχείο: 1h Enothta.pdf
Μέγεθος: 688.12 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013
2η Ενοτητα
[ Κ. Ντελκής ]

Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα
Εντροπία - Διαθεσιμότητα (Availability) Κλειστού και Ανοικτού Θερμοδυναμικού Συστήματος - Εξέργεια (Exergy)
(Θεωρία - Εφαρμογές - Ασκήσεις)

Αρχείο: 2h Enothta.pdf
Μέγεθος: 547.02 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013
3η Ενοτητα
[ Κ. Ντελκής ]

Συμπαραγωγή

Αρχείο: 3h Enothta_09.pdf
Μέγεθος: 202.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013
4η Ενοτητα
[ Κ. Ντελκής ]

Αεριοστρόβιλοι - Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου

Αρχείο: 4h Enothta.pdf
Μέγεθος: 557.49 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013

Προηγούμενα Έτη

Ασκήσεις 2010-11

1η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 1st-Series-2011-2.pdf
Μέγεθος: 105.85 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 20, 2012
2η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 2h Seira2011-1.pdf
Μέγεθος: 209.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 20, 2012
1η Σειρά Ασκήσεων
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: 1h Seira_b_2013-2.pdf
Μέγεθος: 166.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 09, 2014
2η Σειρά Ασκήσεων
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: 2h Seira2013-1.pdf
Μέγεθος: 193.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 09, 2014
3η Σειρά Ασκήσεων
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: 3h Seira 2013-3.pdf
Μέγεθος: 173.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 09, 2014
3η Σειρά Ασκήσεων
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: 3h Seira 2013-4.pdf
Μέγεθος: 173.20 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 09, 2014
4η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 4th-Series-2013-1.pdf
Μέγεθος: 112.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 09, 2014
5η Σειρά Ασκήσεων
[ Κ. Βουρνάς ]
Αρχείο: 5h Seira_13-3.pdf
Μέγεθος: 176.67 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 09, 2014

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

1η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 1h Seira_2012-2.pdf
Μέγεθος: 177.72 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 04, 2013
2η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 2h Seira2012-1.pdf
Μέγεθος: 187.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 04, 2013
3η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 3h Seira 2012-2.pdf
Μέγεθος: 210.99 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 04, 2013
4η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 4th-Series-2012-1.pdf
Μέγεθος: 123.72 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 04, 2013
5η Σειρά Ασκήσεων
Αρχείο: 5h Seira_12-1.pdf
Μέγεθος: 154.07 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 04, 2013