Στοχαστική Βελτιστοποίηση-Stochastic Optimization
1/18/2019

Στοχαστική Βελτιστοποίηση-Stochastic Optimization

Ακαδημαϊκό Έτος2009-2010
ΊδρυμαΕΜΠ
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΔιδάσκοντεςΓ.Π. Παπαβασιλόπουλος

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Στοχαστική Βελτιστοποίηση-Stochastic Optimization  (υποσελίδες)