Στοχαστική Βελτιστοποίηση-Stochastic Optimization
8/22/2017