Σχεδίαση Πλοίων για Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία
6/20/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημειώσεις του μαθήματος

Εξώφυλλο
Αρχείο: Ejvfyllo.pdf
Μέγεθος: 213.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 02, 2011
Κεφάλαιο 1
Αρχείο: Kefalaio 1.pdf
Μέγεθος: 582.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 02, 2011
Κεφάλαιο 2
Αρχείο: Chapter2-1.pdf
Μέγεθος: 777.75 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 18, 2011
Κεφάλαιο 3
Αρχείο: Kefalaio 3.pdf
Μέγεθος: 1.59 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 02, 2011
Κεφάλαιο 4
Αρχείο: Kefalaio 4.pdf
Μέγεθος: 1.27 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 02, 2011
Κεφάλαιο 5
Αρχείο: Kefalaio 5.pdf
Μέγεθος: 1.70 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 02, 2011
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
Αρχείο: appendix of chapter 3.pdf
Μέγεθος: 532.18 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 02, 2011

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)