Σχεδίαση Πλοίων για Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία
12/19/2018

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

Άσκηση 1
Αρχείο: askisi 1-2.pdf
Μέγεθος: 41.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 14, 2011
Άσκηση 2
Αρχείο: askisi_2-2.pdf
Μέγεθος: 70.19 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 01, 2011
Άσκηση 3
Αρχείο: askisi_3-1.pdf
Μέγεθος: 38.92 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 03, 2011
Άσκηση 4 και δεδομένα
Αρχείο: asksisi_4.rar
Μέγεθος: 476.06 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 20, 2011
'Ασκηση 5
Αρχείο: askisi_5-1.pdf
Μέγεθος: 50.77 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, June 07, 2011