Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών
5/24/2018

Διαλέξεις

Εισαγωγή 3/12/2009 10:45:00 AM Έγινε Εισαγωγή στο μάθημα. Μαθησιακοί στόχοι. Περιεχόμενο. Εργαστηριακές ασκήσεις. Περιεχόμενο και διαδικασία εκπόνησης θέματος κατά ομάδες.
Μέθοδοι Συγκόλλησης 3/19/2009 10:45:00 AM Έγινε Εισαγωγή. Ταξινόμηση μεθόδων συγκόλλησης. Περιγραφή βασικών μεθόδων συγκόλλησης. Επιλογή μεθόδου συγκόλλησης.
Μέθοδοι Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων Συγκολλήσεων 3/26/2009 10:45:00 AM Έγινε
Αναβολή μαθήματος 4/2/2009 12:00:00 AM Εκκρεμεί Το μάθημα αναβλήθηκε.
Πρόσδοση Θερμότητας στις Συγκολλήσεις. Παραμένουσες Τάσεις. 4/9/2009 10:45:00 AM Έγινε
Παραμορφώσεις συγκολλητών κατασκευών. 4/30/2009 10:45:00 AM Έγινε
Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. 5/7/2009 10:45:00 AM Έγινε
Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. 5/14/2009 10:45:00 AM Εκκρεμεί Το μάθημα αναβλήθηκε.
Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι συγκολλήσεων 5/21/2009 10:45:00 AM Έγινε
Κοστολόγηση Συγκολλήσεων 5/28/2009 10:45:00 AM Έγινε
Εργαστήριο - Συγκόλληση με ρομπότ 6/4/2009 10:30:00 AM Έγινε
Εργαστήριο - Συγκόλληση με ρομπότ 6/11/2009 10:30:00 AM Εκκρεμεί