Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα
12/18/2018
Skip Navigation Links : Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα : Ανακοινώσεις : Έναρξη μαθημάτων ακαδ. έτους 2009-10

Έναρξη μαθημάτων ακαδ. έτους 2009-10

Tα προδιδακτορικά μαθήματα "Ποιότητα Ισχύος" και "Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα" πρόκειται
να ξεκινήσουν την Πέμπτη 7-4-2011.  Η πρώτη συνάντηση (και για τα δύο μαθήματα) ορίζεται
στις 11:00 στο γραφείο των καθηγητών κκ. Ν. Χατζηαργυρίου και Ε. Διαλυνά.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να παραβρεθούν στην πρώτη αυτή συνάντηση γνωριμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κ. Ι. Προυσαλίδη, τηλ. 2869 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των μαθημάτων στη διεύθυνση .