Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα
12/18/2018
Skip Navigation Links : Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα : Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

1η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

1st lecture on Electromagnetic Transients - Course contents

Αρχείο: EMTP_1st.pdf
Μέγεθος: 249.40 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 05, 2009
2η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

2nd presentation - Overview of transients

Αρχείο: EMTP_2nd.pdf
Μέγεθος: 502.56 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 05, 2009
3η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

3rd presenation - Laplace Transform revision

Αρχείο: EMTP_3rd.pdf
Μέγεθος: 337.21 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 05, 2009
4η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

4th presentation - Computer programs for electromagnetic transients studies

Αρχείο: EMTP_4th.pdf
Μέγεθος: 1.22 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 21, 2009
5η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

5th presenation - Traveling waves

Αρχείο: EMTP_5th.pdf
Μέγεθος: 410.63 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 21, 2009
6η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

6th presentation - switching transients

Αρχείο: EMTP_6th.pdf
Μέγεθος: 412.88 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 21, 2009
7η παρουσίαση
[ John Prousalidis ]

7th presentation - Grounding methods

Αρχείο: EMTP_7th.pdf
Μέγεθος: 273.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 21, 2009