Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα
12/18/2018
Skip Navigation Links : Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενα - Διδακτικές ενότητες
[ John Prousalidis ]

Γενικοί ορισμοί ταχέων μεταβατικών φαινομένων, Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με μετ/σμό Laplace, Κατηγοριοποίηση μεταβατικών φαινομένων , Επίλυση – προσομοιώσεις σε προγράμματα Η/Υ – ΕΜΤΡ , Οδεύοντα κύματα και ηλεκτρικά στοιχεία (μαθηματικά μοντέλα, μέτρα προστασίας, προδιαγραφές) (κεραυνοπληξίες), . Διακοπτικά φαινόμενα και ηλεκτρικά στοιχεία (μαθηματικά μοντέλα, μέτρα προστασίας, προδιαγραφές) (διακοπή μικρών και μεγάλων ρευμάτων, υπερτάσεις) , Γειώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, April 05, 2008